30 års markering for Laterna Magica

Laterna Magica filmfestival for barn og unge, avholdes hvert år i november og går over en uke. Barn og unge er hovedmålgruppe for festivalen men voksne deltar også på våre arrangementer. I år markerer vi vår 30. festival!

Det er Kultursamarbeidet i Vesterålen som er hovedansvarlig for gjennomføringen av filmfestivalen Laterna Magica. I samarbeid med Informasjonsteknologi og medieproduksjon ved Hadsel videregående skole, Deadline Media, Vesterålen filmklubb, Kulturfabrikken Sortland KF (kino, bibliotek, kulturskole, kulturadministrasjon), Hurtigrutens Hus Stokmarknes, Dverberg Bygdekino, Bø Bygdekino, Musikk, dans, drama ved Sortland Videregående skole, Bibliotekssamarbeidet i Vesterålen, Kulturskolesamarbeidet i Vesterålen, Sceneinstruktøren i Vesterålen, Vesterålen friluftsråd, Bjørklundparkens venner, VOL, Kubimedia og Tvibit.

En viktig del av Laterna Magica er vår filmkonkurranse. Vi oppfordrer barn og unge fra Vesterålskommunene til å lage kortfilmer og levere dem inn til vår filmkonkurranse. De kan lage filmer enten i skoletida eller i fritida. I forkant av Laterna Magica avholdes det gjerne flere profesjonelle filmkurs i skoletida og på fritida.

Laterna Magica programmet varierer noe fra år til år men noen arrangementer er relativt faste.

Filmfesten på mandagen i festivaluka er vårt hovedarrangement. Filmfesten er et sceneshow der vi viser filmklipp fra de innsendte filmene i filmkonkurransen og deler ut priser til vinnerne i de ulike kategoriene. Vi har band fra musikklinja og dansere fra kulturskolene, som har kulturelle innslag på filmfesten.

Øvrige arrangementer under Laterna Magica er: filmvisninger på dagtid for barnehager og skoler, kveldsfilmvisninger, bibliotekutstilling, filmfaglig arrangement på Sortland museum, filmkveld for ungdom på Ungdomsfabrikken, filmfaglig foredrag og filmvisning ved en filmskaper- for elever på Medielinja på Stokmarknes. Vi bruker også å ha konsert og kunstutstilling på Kulturfabrikken Sortland ved elever på Sortland kulturskole.

Film i friluft i Bjørklundparken er også et populært familiearrangement.

Det som er spesielt med Laterna Magica er at man har hatt et sterkt fokus på å utvikle film- talenter, samt å gi barn og unge kunnskaper og erfaringer gjennom at de bekler mange av jobbene under festivalen. Det er barn og unge som lager filmene de sender inn til filmkonkurransen, det er de unge som opptrer på scenen under filmfesten, det er ungdom fra Medielinja som lager plakat hvert år til festivalen og som fotograferer og filmer under filmfesten, og det er de unge som spiller på konserten og som stiller ut sine kunstverk på kunstutstillinga.

Laterna Magica har bidratt til å skape stemmer nordfra gjennom å stimulere enkelte unge til et yrkesvalg. Flere av de ungdommene som i oppveksten laget filmer og vant priser i vår årlige filmkonkurranse, har valgt film- og mediefag som utdannningsvei og som yrke. Eksempler på dette er: Torfinn Iversen, Tord T. Olsen, Kolbjørn H. Larssen, Stein Inge Pedersen, Edvard Karijord, Kristian Arntzen Karijord, Håvard Prytz, Ivar Andreas Waage Johansen med flere. Solveig Melkeraaen og Lise Osvoll har også vært tilknyttet vår festival gjennom at de har avholdt filmkurs og har vist sine filmer under Laterna Magica.