Laterna Magica 2019

Tema for årets festival er :

«Miljøet vårt!»

Naturen – menneskene –trivselen – problemene – lure ting.
Temaet vil gå som en rød tråd gjennom hele festivalen.

Frist for innlevering av film:
Fredag den 25. oktober 2019.

>>>>>PÅMELDING HER<<<<<

Det deles ut priser i følgende kategorier i filmkonkurransen:

  • Klasse I Egenprodusert film 10  – 13år (for de som går på barneskolen)
  • Klasse II Egenprodusert film 14  – 16år (for de som går på ungdomsskolen)
  • Klasse III Egenprodusert film 17  – 20år (for de som går på videregående skole)
  • Juryens spesialpris (for alle aldersgrupper)
  • Beste temafilm med tema «Miljøet vårt»(for alle aldersgrupper)
  • Reno-Vest-prisen. Pris for beste film som skal få folktil å slutte å kaste søppel ut av vinduet (for alle aldersgrupper)

Tema for årets festival

Tema for årets festival er «Miljøet vårt!».

Naturen – menneskene – trivselen – problemene –lure ting

Temaet vil gå som en rød trådgjennom hele festivalen.

Hei unge vesterålinger! Dere er framtidasvoksne. Skal framtida bli god må alle generasjoner nå jobbe for å skape et godtmiljø. Laterna Magica vil også bidra til det viktige miljøarbeidet. Blant annetvil det under årets filmfest 18. november deles ut en egen pris til beste miljøfilm. Hva ellers som vil skje under filmfesten vil være en hemmelighet til dere sitter i salen.

At «Miljøet vårt!» er årets hovedtema betyr selvfølgelig ikke at dere bare må lage filmer om søppelhåndtering, strandrydding, truede dyr, fugler og innsekter osv. Vi ønsker alle slags filmer til konkurransen: Reklamefilmer, kriminalfilmer, actionfilmer,
sørgelige filmer hvor tårene renner i strie strømmer, skumle filmer som får folk til å fryse på ryggen. Det viktigste er at dere
synes det er gøy å lage film, og har en klar tanke om hva filmen skal inneholde.

Dersom man leverer inn en film som omhandler årets tema, så blir man med i konkurransen om å vinne i kategorien
Beste temafilm «Miljøet vårt!». Hvis dere lager en film om «hvordan få folk til å slutte å kaste søppel ut av vinduet» så
konkurrerer dere om Reno-Vest-prisen.

Lengde på filmen som innleveres: Inntil 7 minutter

En liten spillefilm, animasjonsfilm, reklamevideo, musikkvideo eller dokumentarfilm på mellom 30 sek og 7 minutter. Fritt innhold.

Innlevering av film til konkurransen:

Hvis du ikke får til å laste opp filmen her, kan du levere/sende den på minnepenn/DVD/ til

Vesterålen regionråd, Kultursamarbeidet, Postboks 243 (Rådhusgata 11, 2.etg), 8401 Sortland.

For mer informasjon og påmelding:

Vesterålen regionråd, tlf  76 11 15 00, e-post: postmottak@vestreg.no

Laterna Magica er støttet av:  Kulturfabrikken, Kultursamarbeidet i Vesterålen, Nordland fylkeskommune, Nordnorsk Filmsenter, Norsk filminstitutt, Reno-Vest og SpareBank1 Nord-Norge (Samfunnsløftet).