Historikken til Laterna Magica

Hilde J. Hansen

Laterna Magica startet i 1992 som et filmarrangement støttet av Norsk kulturråd. Det inngikk som del av prosjektet Kulturliv – skole som Hilde J. Hansen ledet. Ideen kom opp etter at det var blitt arrangert et videokurs på Stokmarknes sammen med Nordland videoverksted. En rekke profilerte filmskapere som Eva Isaksen, Petter Næss, Espen Torsteinson og Ivo Caprino, kom til Laterna Magica og besøkte vesterålskommunene.

Daglig leder ved Kultursamarbeidet i Vesterålen har vært prosjektleder for festivalen, samt at en Laterna Magica komité har jobbet med planleggingen og gjennomføringen av festivalen. Festivalen har hatt et nært samarbeid med Sceneinstruktøren i Vesterålen, kulturkontorene, kinoene, kulturskolene, skolene i Vesterålen, Musikklinja på Sortland videregående skole samt Medielinja ved Hadsel videregående skole. Vi har også pleid å engasjere innleide konsulenter, samt vi har mange ungdommer som gjør frivilligjobber i festivalen.

Band som spiller på en filmfest

Skuespiller Bjørn Sundquist er beskytter for vår festival. Vi inviterte han til vårt 20 års jubileum., hvor han foretok den offisielle åpningen. Han har også medvirket i 2 kortfilmer som vi har laget om vår festival.Laterna Magica har vært arrangert hvert år siden 1992. Det har vært et mål for Laterna Magica at man skulle stimulerer barn og unge til skapende, kritisk og aktivt forhold til film. De første årene ble det arrangert både en filmmanus-konkurranse samt en film-konkurranse med påfølgende filmfest. Lars Saabye Christensen var delaktig i festivalen de første årene, der han blant annet avholdt manus- og skrivekurs og holdt foredrag. Etter hvert falt manuskonkurransen bort fra festivalen og man satset enda sterkere på filmkonkurransen. Det ble også i mange år arrangert videokafeer for ungdom, for å skape møteplasser for film- og medieinteressert ungdom.

Konferansier og Sverre Hjelle

Det har opp gjennom årene vært arrangert svært mange filmkurs, gjerne i forkant av Laterna Magica men også i selve Laterna Magica-uka. Det har vært filmkurs på dagtid i skolene, det har vært filmkurs for lærere og det har vært filmkurs for barn og unge på ettermiddagstid eller som helgekurs. Festivalen har hatt et nært samarbeid med skolene og lærer-ildsjeler opp gjennom årene og det har vært svært viktige i forhold til talentutvikling og filmskaping.

Det har vært en enorm teknologisk utvikling i de årene festivalen har vart. De første årene var utstyr for å lage film, både dyrt og lite tilgjengelig. Etter hvert ble det rimeligere og lett tilgjengelig, og man kan i dag lage filmer med mobilen sin eller på ipad. Kultursamarbeidet har kjøpt inn et klassesett med ipader som vi låner ut til bruk både ved filmkurs i skoletida og filmkurs på ettermiddagstid.

Iver Jensen på filmvisningen av hans film på Hurtigrutens Hus

Filmvisninger har hele tiden vært en viktig del av festivalen. Vi har hatt mange ulike typer filmvisninger og det ble etter hvert tradisjon for å avholde årlige filmvisninger på dagtid for barnehagebarn, barneskolebarn, ungdomsskoleelever og elever på videregående skole. I tillegg har kinoene hatt ordinære filmvisninger på ettermiddagstid. Vi avholdt i mange år et kortfilmaften-arrangement der vi inviterte filmskapere fra Vesterålen som var bosatt utenbys, til å komme hjem til Vesterålen og vise sine kortfilmer og ha foredrag om prosessen med å lage filmen. Vi gikk etterhvert over til å ha dette arrangementet på dagtid for elever på Medielinja på Hadsel videregående skole. I 2020 knyttet vi samarbeid med Vesterålen Filmklubb og kommer til å  samarbeide med filmklubben om filmvisninger under festivalen, for å øke bredden i filmtilbudet under festivalen.

Jentegruppe som vant pris på filmfesten

Filmvisninger har hele tiden vært en viktig del av festivalen. Vi har hatt mange ulike typer filmvisninger og det ble etter hvert tradisjon for å avholde årlige filmvisninger på dagtid for barnehagebarn, barneskolebarn, ungdomsskoleelever og elever på videregående skole. I tillegg har kinoene hatt ordinære filmvisninger på ettermiddagstid. Vi avholdt i mange år et kortfilmaften-arrangement der vi inviterte filmskapere fra Vesterålen som var bosatt utenbys, til å komme hjem til Vesterålen og vise sine kortfilmer og ha foredrag om prosessen med å lage filmen. Vi gikk etterhvert over til å ha dette arrangementet på dagtid for elever på Medielinja på Hadsel videregående skole. I 2020 knyttet vi samarbeid med Vesterålen Filmklubb og kommer til å  samarbeide med filmklubben om filmvisninger under festivalen, for å øke bredden i filmtilbudet under festivalen.

Dansere fra kulturskolen på filmfesten